Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

remczii
5335 a1a7 390
Reposted fromwy7elowanylisek wy7elowanylisek
remczii
A może sama powiesz mi, jak mam powiedzieć to Tobie?
Reposted fromwy7elowanylisek wy7elowanylisek
remczii
Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy.
— Aldona Różanek
Reposted fromwy7elowanylisek wy7elowanylisek
remczii
2911 46a8 390
Reposted fromwy7elowanylisek wy7elowanylisek
remczii
remczii
Reposted fromweightless weightless viacorazmniej corazmniej
remczii

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze niż nieodwzajemniona miłość.

— Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
Reposted frommessedup messedup viacorazmniej corazmniej
Reposted frommessedup messedup viacorazmniej corazmniej

March 30 2015

remczii
0396 4137 390

February 11 2015

remczii
4614 3b1f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatooskaa tooskaa
remczii
remczii
remczii
I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę
dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie
zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— ...
Reposted byOhyeahaurunia

February 02 2015

remczii
Dni tygodnia znikają, jak twoje marzenie gdy spełniasz je
Skoro śmierć to meta życia, po co powiedz tu biegłeś
Szybciej niż inni, żeby zatrzymać się w połowie, kurwa co jest?
— VNM - Obiecaj Mi
remczii
Play fullscreen
Trzeba być we własnym piekle, poznać się z nim.
remczii
Obecność to coś więcej niż przebywanie.
— dużo więcej.
Reposted frompaatison paatison viacatchdimoment catchdimoment
remczii
remczii
3905 a060 390
remczii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl